top of page
ילדים הם אהבתי הגדולה.
יחד אתכם אנציח את האהבה הזאת !!
מכל מבט, מכל נגיעה, ומכל פריים שהמצלמה שלי תלכוד, תופץ רכות, חלום ואהבה אינסופיים. אנציח את הילד שלכם בזמן משחק, מחשבה, שמחה, חיים!
יחד נהפוך את החלום למציאות שתישאר לכם לנצח!
bottom of page