top of page
תנאי תשלום:
 
 עם קביעת מועד הצילומים תשולם מקדמה של 300 ש"ח באחד מאמצעי התשלום העומדים לרשותכם: כרטיס אשראי, צ'ק, מזומן, העברה בנקאית.
 שאר הציל ישולם עד מועד הומים או עם הגעתכם. 
 

 

תנאי ביטול:
 
יש אפשרות לבטל את העסקה כשבועיים מהיום שבוצעה. 

במקרה של ביטול בתוך שבועיים אלה יוחזר הסכום מלא, בניכוי 5%.

(עמלת אשראי).

עד כ-48 שעות לפני מועד הצילומים ניתן לחצות אותם או להמיר אותם בחבילת צילום אחרת המוצעת על ידי הסטודיו ובתנאי שהצילומים יתקיימו החודשים העוקבים לביטול העסקה. 

 

 


 

 

 

bottom of page